Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

THIÊN ĐẠO THÁNH KINH


Trang Blogger GIA ĐÌNH TẠ TRUNG-TRÀ VINH vừa nhận được đầy đủ bản THIÊN ĐẠO THÁNH KINH do Ông Tổ TẠ TRUNG VÕ biên soạn.

THIÊN ĐẠO còn được gọi là ĐẠO TRỜI lấy Kinh Thánh Tân Ước của ĐẠO THIÊN CHÚA làm gốc,từ đó Ông Tổ Tạ Trung Võ lập ra một Đạo thờ Chúa Jesus riêng của ông,trong THIÊN ĐẠO THÁNH KINH,ông hướng dẫn con cháu cách giữ đạo và hành đạo theo những tôn chỉ mà ông cho là hợp với lòng người và Thánh Ý của THIÊN CHÚA.

( Bản THIÊN ĐẠO THÁNH KINH này do Ông Tạ Trung Dung chuyễn tặng và sẽ được đăng lên tất cả trong một ngày gần đây )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét