Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

XUÂN MẬU TUẤT 2018-NHÀ BÀ MƯỜI BA


 Gia đình Bà Mười Ba từ Sài Gòn ra định cư tại vùng đất Vũng Tàu từ năm 1965 cho đến ngày hôm nay.
Ánh Hoàng Hôn cuối cùng của năm Ất Dậu 2017
Nhà Bà Mười Ba năm 1967
và hiện nay...2018
 Mọi thứ đã sẵn sàng chào đón năm Mậu Tuất 2018

Anh em chúng tôi đều mồ côi Cha Mẹ từ rất sớm nên Bà mang trọng trách vừa là Bà Nội vừa là Mẹ.Bà luôn đứng giữa trong gia đình và đứng trên hết mọi tình yêu thương.
 Giờ phút Giao Thừa đã đến
 " Cháu đích tôn " của Bà Mười Ba,đồng thời là người lập ra trang Blog này : Lương Hữu Phước.

 Chít : Nguyễn Lương Gia Linh
 Các Cháu,Chắt,Chít... về họp mặt đông đủ trong những ngày Xuân...
" Chít " nhỏ nhất của Bà Mười Ba : Cao Lương Trúc Lam vừa được 05 tháng...

 Các cháu dâu vui vẻ bên  nhau phục vụ ăn uống trong những ngày Xuân

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

TRÀ VINH NGÀY XƯA

Tỉnh Vĩnh Bình là một trong 22 tỉnh của Nam Phần được chính quyền Việt Nam Cộng hòa thiết lập theo Sắc lệnh 143-NV của Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 22 tháng 10 năm 1956 để " thay đổi địa giới và tên Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn cùng các tỉnh và tỉnh lỵ tại Việt Nam". Địa giới và địa danh các tỉnh ở miền Nam thay đổi nhiều, một số tỉnh mới được thành lập. Theo Sắc lệnh này, địa phận Nam Phần của Việt Nam Cộng Hoà gồm Đô thành Sài Gònvà 22 tỉnh. Lúc này, tỉnh Vĩnh Bình được thành lập do đổi tên từ tỉnh Trà Vinh trước đó; còn tỉnh lỵ cũng bị đổi tên là "Phú Vinh", do lấy theo tên xã Phú Vinh thuộc quận Châu Thành là nơi đặt tỉnh lỵ.
 Theo Nghị định số 3-BNV/HC/NĐ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa ngày 3 tháng 1 năm 1957 thì tỉnh Vĩnh Bình có tỉnh lỵ là "Phú Vinh" và gồm 9 quận, 20 tổng, 75 xã:
  • Quận Châu Thành Vĩnh Bình có 3 tổng: Trà Bình, Trà Nhiêu, Trà Phú; quận lỵ: xã Phú Vinh.
  • Quận Càng Long có 3 tổng: Bình Khánh, Bình Khánh Thượng, Bình Phước; quận lỵ: xã Bình Phú.
  • Quận Cầu Ngang có 2 tổng: Bình Trị, Vĩnh Lợi; quận lỵ: xã Mỹ Hòa.
  • Quận Cầu Kè có 1 tổng: Tuân Giá; quận lỵ: xã Hòa Ân.
  • Quận Long Toàn (nay là huyện Duyên Hải) có 1 tổng: Vĩnh Trị; quận lỵ: xã Long Toàn.
  • Quận Tiểu Cần có 1 tổng: Ngãi Thạnh; quận lỵ: xã Tiểu Cần.
  • Quận Trà Cú có 3 tổng: Ngãi Hòa Thượng, Ngãi Hòa Trung, Thanh Hòa Thượng; quận lỵ: xã Ngãi Xuyên.
  • Quận Trà Ôn có 3 tổng: Bình Lễ, Bình Thới, Thành Trị; quận lỵ: xã Tân Mỹ.
  • Quận Vũng Liêm (trước thuộc tỉnh Vĩnh Long) có 3 tổng: Bình Hiếu, Bình Quới, Bình Trung; quận lỵ: xã Trung Thành.
Sau năm 1965, các tổng đều bị giải thể.
 Tháng 2 năm 1976 tỉnh Trà Vinh hợp nhất với tỉnh Vĩnh Long thành tỉnh Cửu Long và cho đến ngày 26 tháng 12 năm 1991 mới tách ra như cũ gồm hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh cho đến ngày nay.

*( chú thích theo Wikipedia )

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

MỘT SỐ HÌNH ẢNH...

Một số hình ảnh về Lễ Tang Ông Phê Rô Lý Chánh Luận tại Canada.


 NGHÌN THU VĨNH BIỆT

 Hình ảnh nhận được gia đình Bà Tạ Thị Kim Vân ( Canada )
Quan hệ huyết thống : Bà Tạ Thị Kim Vân là con gái Ông Tạ Trung Ngôn và là cháu nội Ông Năm TẠ TRUNG LƯƠNG