Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

THIÊN ĐẠO THÁNH KINH ( 3 )


...duy có đạo Chúa Jesus là không có đặt vòng ấy mà thôi,tía nói đạo Jesus không có vòng nô lệ mà sao đạo Tinh(Tin)Lành và đạo Thiên Chúa cũng buộc người ta làm nô lệ như mấy người kia vậy,tía xin cắc nghĩa cho mấy con rỏ tía đọc kinh tân ước từ đầu chí cúi(cuối),lời Chúa Jesus giãng dạy đều là lời chánh cả,ngài biểu thờ thiêng liên(liêng),là thờ con mắt người ta chẵng thấy,mà mấy ông làm nhà thờ nhà giãng lên tượng lên cốt,ấy là tại mấy ông làm đầu bày vẻ,buộc người ta phải xin lể,phải dưng tiền,phải giúp tiền cho Chúa trong một phần mười,ấy cũng tại mấy ông buộc người ta làm nô lệ,chớ Chúa Jesus nào có biểu buộc người ta đâu,ngài nói vật Chúa sanh không có vật nào ô huế(uế),ăn được hết,mà người ta cho vật này dơ,món kia sạch nên ăn chay,ấy là tại người chớ chẵng tại Chúa Jesus đây làm như vậy đâu,nay tía cũng là đạo Chúa Jesus,mà tôn chỉ khác hơn mấy đạo,là không có nhà thờ nhà giãng,không thờ cúng không lấy tiền bạc của ai,không tụng kinh, không quỳ lạy mà cũng không có mục sư ông cha chi hết,hể ai vào đạo là vào ngay với Đức Chúa Trời,cùng Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là đủ,lúc mới vào đạo phải cầu Đức Chúa Cha và Đức CHÚA CON và Đức Thánh Linh rửa tội cho mình,phài XUỐNG SÔNG,cầu Chúa rửa hết tội mình đả làm ngày trước,xin cho mình đổi lòng xấu đem lòng tốt vào,thành một người mới rồi hụp xuống trồi lên 3 lần là rồi việc vô đạo,từ đó về sau phải sửa đổi mà làm việc phải luôn luôn,cứ một lòng kính Chúa yêu người,việc chi cũng phải thiệt,đừng giả dối,mình có việc chi phải hết lòng cầu nguyện,mà xin với Đức Chúa Trời,mà mổi khi cầu xin đều(điều) chi cũng phải nhơn danh Chúa Jesus,thì Đức Chúa Trời mới nhậm cho mình,cầu nguyện phải có lòng thành kính ngài,không buộc quỳ lạy hay là có áo mới được,ngồi đứng đi hay là ở trần cũng được,miển có lòng thành kính là được,còn việc thờ ông bà cha mẹ tổ tiên,cũng thờ tại tâm là cái đền thờ,cái tâm cứ việc tưỡng tượng là đủ,khi cha mẹ còn phải hết lòng hoà thuận,vui vẻ,phải sớm thăm tối viếng,phải vâng lời chiều luỵ,cha mẹ có lầm lổi chi phải vui vẻ mềm diệu(dịu)mà can gián chớ để cho cha mẹ lầm lổi,dầu cha mẹ chẵng nghe lời can giáng,mình cũng phải kiếm thế khác năn nỉ cho hết tình,phải giúp đở cha mẹ trong mọi việc,ấy là thờ như vậy,chớ chẵng phải thờ cúng như người ta đó đâu,đến ngày cha mẹ qua đời,phải hết lòng thương xót,lo hòm rương tẩn liệm cho thiệt tử tế,tuỳ nhà mình giàu hay nghèo,như giàu đừng tiết kiệm phải xài cho đúng,mà việc xài vô ích cũng chẵng nên làm,còn nghèo thì tuỳ phận mình,đừng vay bợ của người mà chôn cất cha mẹ,bằng nghèo lắm 7 tấm vạc tre chôn cũng đặng,khi chôn cha mẹ rồi thì thờ cúng gọi là đền ơn trả thảo,gọi là báo bổ công ơn cha mẹ,làm như vậy sai lầm lắm,đạo Trời hể chôn cất cha mẹ rồi phải coi....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét