Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

THIÊN ĐẠO THÁNH KINH ( 9 )


...cháu mình nó xài,đó có phải là ghét con cháu chưa,không ghét sao mà đem nó mà nạp cho mấy ông,có đau lòng chăng,tía mà giử đạo Trời đây chẵng phải giử như mấy người nói trên đó đâu,trên có hiếu với ông bà cha mẹ,giửa là tía chẵng mất phần linh hồn,dưới là con cháu chẵng ai bó buộc nó mà cũng khỏi làm nô lệ người ta,ôi phần cha làm gì dốt nát khờ khạo nên mới đem con cháu mình mà nạp cho chúng,còn mình là con cũng phải biết suy xét,tuy là cha mình nạp mình cho họ mà không quan làng thị nhận,thì mình có quyền huỷ bỏ được,sao chẵng huỷ bỏ đi,sao lại chịu hạ mình làm nô lệ người ta,thiệt là nói đến đâu đau đến đó,có câu ông Khổng Tửi nói thiệt là rỏ lắm sanh hô mim chi thê nhi phan co chi dao,tac tai dai ky than (? )nghĩa là mình sanh đời nay mà trở lại,mà giử theo đạo thời xưa,ắt có tai hoạ,ông nói nhơn tâm duy nguy,đạo tâm duy vi,là lòng người thì nguy,lòng đạo thì mầu nhiệm,có câu nói nhược hửu tang hanh ac su hau tu cai hôi cuu cuu tât quach kiêt khanh (?)nghĩa là bằng có người làm việc ác,sau ăn năng làm lành,lâu lâu rồi ắc được phước lành ,câu này nói người biết đổi hoạ thành phước đó,sách Nho nói siêu phàm nhập Thánh là dứt được lòng phàm thì giào(vào)đến Thánh,kinh Huỳnh Đình nói thê tâm diet nhi dao tâm sanh là tắc được lòng phàm thì lòng đạo no sanh (?),ông Lảo Tử nói lòng ở đâu thì mình ở đó,con sâu nó tu mà thành bươm bướm,ai mà dạy nó hay là nó tập liên chi đâu,ất Chúa làm cho nó đó,ông Thái Thượng nói họa phước vô môn dỉ nhơn tự triệu(?),là hoạ phước không vào cửa ai tại mình đem nó vào,câu thượng bá nhứt tâm hành chánh đạo,tự nhiên thiên địa bất tương khuy(?)là hàng giử một lòng làm đạo chánh(chánh đạo)tự nhiên trời đất chẵng mích lòng mình,ông Khổng Minh nói mưu sự tại nhơn thành sự tại thiên là việc chi người ta cũng làm được mà nên hay hư là tại nơi Trời,thày Mạnh Tử nói hành hoặc sự chi,chi hoặc vật chi,hành chi phi nhon số mạng gia(?)nghĩa là việc chi mình làm chắc có người xuối(xúi)việc chi mình định mà chẵng làm ắt có người ngăn biểu đừng làm,mà xuối hay ngăn đó,chẵng phải người biểu được,ấy có phải tại Trời chăng,thiệt là tại Đức Chúa Trời,vạng(vạn) sự bất nhơn kê giao,nhưt sanh dô thi mang ang(an) bài(?),là muôn việc chẵng bởi người mưu kế tính toán đâu,một đời người Trời đả sắp đặt yên bài rồi,sách nói đa phúc đa cám,đa tài luỵ thân(?),sao người ta nói rằng giàu có phước,sách nói: hưu điên khoai hoat lô,thê thuong thieu nhơn hành(?),là có đường vui khói xây rộng lớn,mà trong đời ít ai đi,cũng là lời than,sách Nho nói rằng bât vi tê huong,nhi dan phuoc,bât nhi thât lê nhi đan hoa(?),nghĩa à chẵng vì cúng kiến mà cho là phải,mà cũng chẵng vì không cúng kiến mà cho là quấy,ấy có phải là cúng vô ích chăng,lại có câu rằng kỉnh quỷ thần nhi viễn chi(?)là kính quỷ thần phải xa đó,mà người ta thì thờ trong nhà ấy là gần chớ có xa đâu,đạo Nho tía thấy ai cũng thờ,có nhiều lắm là ba đời,mà cho là phải sao được,mà nói không cúng thì đói khác(khát),mà một năm cho ăn hai ngày sao lại gọi là đủ no,còn việc quan hôn tang tế,sách Nho nói phải giúp nhau,vậy mình cứ đem tiền mà giúp người ta là tốt hay,chớ đừng mua vật chi hết,mình phải biết rằng mình mua vật 50$00 mà đi cho người ta,người chủ không dùng được,mà sao phải trả 50$00 cho chẵng thiếu được,làm như vậy là hại người ta,chớ chẵng phải giúp người ta đâu,ất là giúp cho Tây cho Chệt đó,,làm như vậy chẵng phải thương người đâu,con hảy xét lấy,còn việc cha con anh em giúp nhau,thì giúp ăn,việc cờ bạc chơi bời chẵng nên giúp,dầu giúp cũng vô ích,thà là để cho giận sau hồi tâm biết hối cải,mình sẽ giúp,ấy mới thiệt là thương nhau đó,còn việc bạn hữu chẵng nên tin,đạo Trời thiệt là tốt lắm,mấy con ôi tốt là nghĩa vầy,mình mà ở bực giàu sang,chắc không kiêu ngạo là mình tưởng chắc giàu sanglà của Đức Chúa Trời ban cho mình,chớ chẵng phải tại nơi mình tài trí mà làm nên,cho nên chẵng giám(dám) kiêu ngạo,còn mình ở bực nghèo hèn,cũng chẵng nên rầu than trách ,là mình tuy sở ngộ nhi an vững theo mạng lịnh Trời,nên không than trách,mình ở bực nào cũng tuỳ sợ ngộ nhi an là hay

BÀI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA JESUS...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét