Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

BÀ MƯỜI - TẠ BẠCH LANG ( 1906-1987 )

                                               Ông Mười LÝ CHÁNH THẾ
Ông Tạ Trung Quấc,Bà Tạ Bạch Lang,Ông Lý Chánh Trung,Ông Tạ Trung Ái ( phía sau )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét