Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

GIA PHẢ HỌ TẠ


THAM CHIẾU: -Bản sao tờ gia phả do Tạ Hùynh Yến làm, căn cứ theo lời kể và theo 2 tập gia phả, một tập của Tạ Trung Cang và một tập của Tạ Bạch Lang .
- Tờ Chúc Ngôn Tương Phân gia sản của Tạ Trung Võ .
-Bản đánh máy tập “ Thiên Đạo Thánh Kinh” của Tổ Tạ Trung Võ.
GHI CHÚ: -Mã số A là đời thứ nhứt, B là đời thứ nhì, C là đời thứ ba v..v..
-Thứ tự trong gia đình được ghi theo thông lệ miền Nam nghĩa là
Con trưởng được gọi “Thứ 2” v..v..
TỔ TIÊN : - Gốc người Trung Hoa, làm quan vỏ triều Nhà Minh, ngụ tại Bắc Kinh, rồi dời về Phước Kiến, tham gia hội kín phản Thanh phục Minh
Vào miền Bắc nước Việt Nam vào thơi Tây Sơn, và có tham gia đòan quân của Bình Định Vương Nguyễn Huệ đánh quân Tôn Sỉ Nghi
Dưới thời Gia Long,vì sinh kế phải đi xuống miền nam và định cư tại làng Băng Tra,Tỉnh Bến Tre.
Ông Tổ lâu đời nhứt được biết :
A - TẠ HÒA (1811) Vợ: VĂN THỊ CƯ
Không biết ngày sanh, ngày chết và mộ phần. Chỉ nghe nói lại là chết tại Bến Tre . Không rỏ có bao nhiêu người con, trong số đó biết được :
B4 : TẠ NGỌC TRÂN
B5 : TẠ TRUNG HƯNG
B6 : TẠ THÀNH LỄ (1836) , vợ : TRẦN THỊ Ủ
B7 : TẠ THỊ NỈ
B4-TẠ NGỌC TRÂN
C3-TẠ THỊ BÚI
C4-TẠ LONG GIAO
D2-TẠ THỊ MAY
E2-TRẦN VĂN QUI
E3-TRẦN PHÚ
D3-TẠ LONG PHI
E2-TẠ THÀNH LONG
E3-TẠ THỊ THU CÚC
D4-TẠ LONG NHAN
E2-TẠ THÀNH LÂN
F2-TẠ THÀNH DANH
E3-TẠ THÀNH GIA
F2-TẠ THANH THŨY
F3-TẠ QUY VŨ
F4-TẠ KIM CHI
E4-TẠ THÀNH TIÊN
F2-TẠ THÀNH LIÊU
F3-TẠ THÀNH MINH
F4-TẠ THÀNH TÂM
F5-TẠ THÀNH TUÂN
F6-TẠ THÀNH NGỌC
E5-TẠ THÀNH THƠM
F2-TẠ THÀNH LONG
G2-TẠ THỊ YẾN TUYẾT
G3-TẠ THỊ CẪM VÂN
G4-TẠ THỊ CÔNG KHANH
G5-TẠ THỊ YẾN CHÂU
G6-TẠ THỊ YẾN NGỌC
G7-TẠ THỊ YẾN BÌNH
G8-TẠ QUANG MINH
G9-TẠTHỊ YẾN SAN
B5-TẠ TRUNG HƯNG
C3-TẠ TRUNG ĐẠT
D2-TẠ THỊ LƯỢM
E2-TẠ LỆ THŨY
E4-TẠ BỐN
E6-TẠ SÁU
C4-TẠ THỊ TIẾN tự BIẾU
D2-LÂM THỊ KIÊN
E2-NGUYỄN THỊ HIỆP
E3-NGUYỄN VĂN CỐNG
D3-LÂM THÀNH KỈNH
E2-LÂM THÀNH Ý
D4-LÂM THỊ CẢI
E2-NGUYỄN VI CỖ
B6-TẠ THÀNH LỄ(1936) Vợ:TRẦN THỊ Ủ
C2-TẠ THỊ THANH (1856-1908)Chồng:TRẦN VĂN TƯỜNG
D2-TRẦN VĂN CHỜI (chết lúc 12 tuổi)
D3-TRẦN THỊ LÂU
C3-TẠ TRUNG TÍN Vợ: LÊ THI THÂM
( Đi Bạc Liêu lập nghiệp,rồi biệt tâm luôn)
D2-TẠ THỊ THUẨN
C4-TẠ TRUNG CHÂU (chết nhỏ)
C5-TẠ THÀNH SỰ (1862 Apr-06,1925)Vợ: LƯ THỊ PHÙNG
D2-TẠ TRUNG TRINH ( 1909-1965 )
E2-TẠ THỊ HAI
E#-TẠ TRUNG THÀNH
D3-TẠ HUỲNH MAI Chồng: NGUYỄN VĂN THANH
E2-TẠ NGỌC NỮ
E3-TẠ HUYNH HOA
E4-TẠ KIM HOA
D4-TẠ THÀNH LÂM
C6-TẠ TRUNG VÕ (1867-1937)
Xem chi tiết trong phần Gia Phả Gia đình TẠ TRUNG:
C7-TẠ QUANG TỨ (1872- ? ) Vợ: TRẦN THỊ SỬ
D2-TẠ THỊ NGA
D3-TẠ QUANG DIỆU
E2-TẠ QUANG PHƯỚC
D4-TẠ QUANG VỈNH tự Tư Hứ
E2-TẠ THỊ CƯU
E4-TẠ THỊ CHỈNH
E5-TẠ QUANG BÍNH
F|?-TẠ VĂN QUÝ NE-USA
E6-TẠ THỊ PHẤN
E7-TẠ QUANG CHIÊU
E8-TẠ QUANG PHÁT
D5-TẠ KIM LIÊNG Chồng: PHẠM VĂN SƠN
E2-PHẠM THỊ CANH
E3-PHẠM VĂN ĐIỀN
D6-TẠ QUANG HUY Vợ: HÀ THỊ CUNG
E2-TẠ THƯỜNG LẠC
F2-TẠ THANH LÂM
F3-TẠ THANH MAI Canada
F4-TẠ THANH VÂN
F5-TẠ THANH LIỄU
E3-TẠ MINH TÂM
F2-TẠ MINH ĐĂNG
F3-TẠ MINH ĐẠT
F4-TẠ THỊ THU TRANG
E4-TẠ VÂN LONG
F2-TẠ CHIÊU HIỀN
F3-TẠ CHIÊU MINH
F4-TẠ CHIÊU QUAN
E5-TẠ THU CÚC
E6-TẠ THU THŨY
E7-TẠ THU DUNG
E8-TẠ THU HÀ
B7-TẠ THỊ NỈ
C2-DƯƠNG VĂN TỴ
D2-DƯƠNG THỊ BỀN
E2-BÀNH CHẢI
F2-BÀNH NHỰT TÂN
F3-BÀNH NHỰT QUANG
F4-BANH NHỰT SAI
E3-BÀNH THỊ SÂM Chồng:HUỲNH LONG NGÀ
F2-HUỲNH THIÊN BIỆN
F3-HUỲNH HÃI ĐĂNG
F4-HUỲNH LỆ TRANG
F5-HUỲNH LONG CẦN
F6-HUỲNH CẪM NHUNG
D3-DƯƠNG THỊ NẢI
D4-DƯƠNG THỊ NƯƠNG
C3-DƯƠNG THỊ HUÊ
D2-NGUYỄN THỊ THÃO
E2-NGUYỄN THỊ DI
D3-NGUYỄN THỊ KIỄN
E2-NGUYỄN THỊ SUM
D4- |? Chồng:PHÙNG HỮU VẬT
E2-PHÙNG THỊ ĐIỄN
E3-PHÙNG VĂN TÂM
E4-PHÙNG VĂN NGHIÊM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét