Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

ĐẠO TRỜI

Tuyệt đối tin vào Chúa Jesus nhưng không thờ " ảnh , tượng Chúa Jesus "

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét