Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

TẠ TRUNG TRÀ VINH : HÌNH ẢNH PHẦN MỘ NĂM 2013

 Năm nay trước cửa khu mộ đã được làm lề đường rất sạch sẽ
 Phần mộ Ông Bà Tổ TẠ TRUNG VÕ
Phần mộ Bà Mười
Phần mộ Bà Mười Ba
Phần mộ Ông Lý Chánh Đức
Bà Bảy Tạ Trung Ái hiện đang sống tại Trà Vinh

Ảnh : Lý Chánh Dũng ( 2013 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét