Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

ÔNG TẠ TRUNG DUNG-2012


Hình chụp trong ngày giỗ bà Sáu Dung(Đoàn Kim Chi) 21 tháng 12 do ông Tạ Trung Dung gởi về.

Quan hệ huyết thống: 
-Ông Tạ Trung Dung là con ÔNG BẢY TẠ TRUNG CANG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét