Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

TRÀ VINH : NÉT VĂN HÓA NGƯỜI KHƠ-ME NAM BỘ


 Nghệ thuật điêu khắc gỗ : Cửu Long
Điểu Xà Sinh Tử Chiến

Ảnh: Lý Chánh Dũng ( 2013 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét