Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

TIN BUỒN

 Rất đau buồn khi nhận được tin Ông GABRIEL TRƯƠNG BỬU ĐIỆN vừa từ trần vào sáng nay tại San Jose.Xin thành kính phân ưu và cầu xin cho linh hồn GABRIEL sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.                     Các cháu gia đình Lương Hữu Vũng Tàu
Hình ảnh Ông Trương Bửu Điện ( ngồi thứ 2 bên trái sang ) xuống thăm GIA ĐÌNH LƯƠNG HỮU VŨNG TÀU,ảnh chụp vào năm 1970 .
Các ông đang ngồi đánh bài gồm có :Ông Trương Bửu Điện-Ông Trương Bửu Tấn-Ông Tạ Trung Ngôn-Ông Lương Năng tự Hữu Trí-Ông Nguyễn Huỳnh Anh.
Ngay ngày hôm nay,mọi người trong bàn đã gặp lại nhau đầy đủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét