Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

MARGUERITE et JEAN-PAUL EICH

                                                                GIA ĐÌNH BÀ MARGUERITE
Bà MARGUERITE là cháu ngoại Ông CHÍN-TẠ TRUNG NHANG.Bà là Trưởng nử của Ông Bà TẠ MỸ LỆ CHRISTIANE - CHUNG QUAN THẮNG.
( ảnh chụp tháng 6 năm 2011 )
Địa chỉ liên lạc :
Marguerite et Jean-Paul EICH

6, rue de Soultzbach-les-bains
68000 COLMAR
Tél. 03 89 79 61 93
marguerite.eich@calixo.net
jpeich@calixo.net

                Christiane Ta Trung (Ta My Lê).Photo prise à Paris mai 1970

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét