Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

MỪNG SINH NHẬT 85 TUỔI ÔNG PIERRE-TẠ TRUNG THÀNH

 Xin chúc mừng thọ Ông Pierre-Tạ Trung Thành
 Ông Bà Pierre-Tạ Trung Thành và các con cháu vây quanh
Quan hệ huyết thống :
* Ông Tạ Trung Thành là con ÔNG CHÍN TẠ TRUNG NHANG

*Hình ảnh nhận được từ Ông Tạ Trung Dõng ( con Ông Mười Một TẠ TRUNG QUÂN )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét