Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

01 THÁNG 7: GIỖ BÀ MƯỜI BA ( 1992-2012 )Ngày 01 tháng 7 năm 2012 là kỷ niệm 20 năm ngày tạ thế của Bà Mười Ba TẠ THIẾU LANG ( 1992-2012 )

 và cũng như mọi năm,món cháo vịt...
 và gõi vịt vẫn là một món bắt buộc vì lúc sinh thời bà rất thích
các cháu chắt bà Mười Ba trong ngày kỷ niệm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét