Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

TIN BUỒN

* BẢN CÁO PHÓ NÀY VỪA NHẬN ĐƯỢC TỪ ÔNG TẠ TRUNG DÕNG

* Quan hệ huyết thống:- Ông Phao Lô Lý Văn Ngô là con rể Ông Trần Văn Cường,cháu rể Bà Ba TẠ KIM LANG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét