Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

TIN BUỒN

Blog TẠ TRUNG TRÀ VINH vừa nhận được tin buồn : 
Bà : YVETTE TRƯƠNG BỬU KHÁNH 
Nhủ danh HOREL vừa qua đời vào ngày 21/11/2015.Hưởng thọ : 86 tuổi.
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà về hưởng Nhan Thánh Người.
Ông Bà Trương Bửu Khánh,hôm nay họ đã được trùng phùng.
Nhận tin buồn từ Truong Marcelino

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét