Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

LÝ LAN PHƯƠNG ( ảnh William Hall )

A wonderful woman and friend to my family has died. Ly Lan Phuong, you will always be missed by us and by hundreds of other lives you have touched. You will live forever in others.
William HallsWilliam Hall là một nhiếp ảnh gia người Úc,bạn thân của chị Lý Lan Phương.Anh có nhiều Album hình tuyệt đẹp về chị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét