Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

THÊM MỘT LỜI ĐỘNG VIÊN

Hi cousin, a  big warm hello to you from California.
Thank you for creating and maintaining the awesome Ta Trung website.  The family tree definitely helps us see & understand how we're all related.  :)
Also our family is scattered throughout the globe and it's great to have a central place to go to find out what everyone's doing. 

Cam on Anh from the Truong BD family & co Dieu Lan's family. "

  Blogger GIA ĐÌNH TẠ TRUNG vừa nhận được một lá thư vô cùng cảm động.Xin cám ơn các Cô Bác ,Anh Chị Em bằng cách này hay cách khác đã gửi lời thăm hỏi động viên.Công việc này còn một khoảng đường rất dài phía trước,mong Cô Bác Anh Chị Em quan tâm giúp đỡ bằng lời động viên,bằng hình ảnh tư liệu nào mà gia đình còn lưu giữ.Xin hết lòng cảm ơn.Mọi thư từ,hình ảnh xin gửi về:

phuocluonghuu@ymail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét